Mänty

Ostamme ja olemme kiinnostuneita hyvälaatuista, tiheäsyisestä hitaasti kasvaneesta männystä. Erikoislaatujamme männyn osalta ovat erikoistyvitukki ja pylväspuut.

Ennen ostotarjouksen tekemistä tutustumme mielellään leimikkoon maastokäynnillä puuston laadun ja määrän arvioimiseksi. Teemme tarjouksen hinnoiteltuna laaduittain. Tarjouksen hyväksynnän jälkeen erikoispuutavaralajit valitaan ja leimataan leimikon pystyssä ollessa.

Erikoistyvitukki

Männyn erikoistyvitukkien osalta laatuvaatimuksena on suora, oksaton ja kyhmytön täysin virheetön latvaläpimitaltaan 28 cm ja sitä järeämpi tyvi. Katkaisupituudet 31-55 dm normaalilla 3 dm jaolla.

Pylväs

Pylväiden osalta laatuvaatimuksena on suora pylvääksi kelpaava puu, josta saadaan 7-24 m pituinen pylväs.