TP Tukkipuu

TP Tukkipuu Oy on perustettu 18.10.2010.

Yritys ostaa ja myy puuta sekä toimittaa sitä eteenpäin sahoille ja muille raakapuuta jalostaville ja tarvitseville laitoksille Itä- ja Keski-Suomen alueella. Hankinta-alueena on Varkauden ympäristö, jossa toimivat Itä-Savon ja Keski-Savon metsänhoitoyhdistykset.

Toiveenamme on hankkia päätehakkuukohteita, joista eniten kiinnostavat järeät koivu- ja mäntyvaltaiset ja niitä sisältävät kuusi valtaiset leimikot. Ostamme puuta myös hankintakaupalla.

Puunkorjuu tapahtuu alihankintana paikallisten metsäkoneurakoitsijoiden toimesta ja puunkuljetus ostetaan alueen autoilijoilta.